Page 6 - RetroDizgi basılan
P. 6

Kulüpten Haberler

          Geleneksel Optimum Kahvaltısı
               Bir Başka Güzel

           Bu seneki Geleneksel Optimum Kahvaltısı        meyvesini alacağımıza inanıyorum. Çünkü derginin
          harika geçti. Sabah saat onda kahvaltı mekanında     farklı kollarında görev almak, mezunlarımızın da
          buluşmaya başlamıştık. İlk kez aramızda olanlar da    ifade ettiği gibi hem yeni arkadaşlıklar hem de
          vardı, dergiye yıllarını veren mezunlar da... Öncelikle kendimizi geliştirmek açısından oldukça önemli.
          ailemize yeni katılanlara gençlik, gelişim ve kültür   Tasarım yapmak isteyen arkadaşlarımız tasarım
          dergisi olan ve tamamen öğrencinin gayretleriyle     programı öğrenebilir ve dergi sayfalarını süslerken
          varlığını sürdüren Optimum hakkında bilgiler verildi.  yaratıcılığında sınır tanımayabilir. Sponsorluk
          Yeni gelenlerin pek çoğu tasarım, sponsorluk gibi    biriminde görev almak isteyen arkadaşlarımız, hem
          derginin hangi kolunda görev almak istediğine karar   şirketlerle nasıl resmiyetin sağlanacağının pratiğini
          verdi. Sonra kahvaltıya başladık. Binbir türlü tatla   yapabilir, hem de konuşma becerilerini geliştirebilir.
          karnımızı doyurunca hep beraber kahve içmeye karar    Derginin zengin içeriği ise farklı konularda bilgi sahibi
          verdik.                         olup yazı yazmak isteyen bizler sayesinde oluşuyor. O
                                      yüzden hem Optimum dergisine başarılar diliyorum,
           Kahve için başka bir mekandaydık, orada da       hem de elimizden geleni yapmaya çalışacağımızı
          dergimiz hakkında yararlı konuşmalar oldu. Mezunlar   bilmelerini istiyorum. :)
          yeni gelenlere tecrübelerinden
          bahsetti, diğerleri ise bir
          sonraki sayı için beyin fırtınası
          gerçekleştirdi.

           Optimum dergisi,
          tasarımından dizgisine kadar
          pek çok süreçten geçmesi
          gerektiğinden, başarılı bir
          sonuç elde edebilmek adına
          oldukça sıkı çalışmamız
          gerekiyor. Çalışmalarımızın
          karşılığı olarak, hep birlikte
          dergimizin ilerlemesini
          sağlamanın yanı sıra
          bireysel anlamda da bunun

                                                                          Barış Aytaş
          6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11